FİNANS

yapi ve kredi bank. - ykbnk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 45922484000
 • Kredilerden Alınan Faizler 27922933000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 255955000
 • Bankalardan Alınan Faizler 233271000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 67873000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 17360974000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 81478000
 • FAİZ GİDERLERİ -20215396000
 • Mevduata Verilen Faizler -11534834000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1982976000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -2908873000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -3155129000
 • Diğer Faiz Giderleri -530203000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 25707088000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 5782148000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 7878865000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 901377000
 • Diğer 6977488000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -2096717000
 • Gayri Nakdi Kredilere -350000
 • Diğer -2096367000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 47241000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 4055126000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 977791000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 9833163000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -6755828000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 2070489000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -4418210000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 22861346000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 1298325000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 24159671000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -4978934000
 • Cari Vergi Karşılığı -10557494000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 19180737000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 19180737000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 19180737000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0227

Kredi Hesaplama