FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

yapi ve kredi bank. - ykbnk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 219022382000
 • Kredilerden Alınan Faizler 130708507000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 56141000
 • Bankalardan Alınan Faizler 3274302000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 441109000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 84105821000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 436502000
 • FAİZ GİDERLERİ -146120390000
 • Mevduata Verilen Faizler -117992713000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -12283766000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -4314980000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -9673713000
 • Diğer Faiz Giderleri -1516340000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 72901992000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 34481986000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 48429694000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 3383272000
 • Diğer 45046422000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -13947708000
 • Gayri Nakdi Kredilere -799000
 • Diğer -13946909000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 9429000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 19911361000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 3507446000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 33666702000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -17262787000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 17381839000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -29703386000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 74336106000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 8215171000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 82551277000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -14542441000
 • Cari Vergi Karşılığı -9370801000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 68008836000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 68008836000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 68008836000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0805