FİNANS

yukselen celik - yksln - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 917.661.579,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 44.378.875,00
 • Finansal Yatırımlar 368,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 368,00
 • Ticari Alacaklar 472.442.821,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 472.442.821,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.705.627,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.705.627,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 218.700.286,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 155.664.309,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 18.613.878,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.155.415,00
 • ARA TOPLAM 917.661.579,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 41.078.909,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 32.164.265,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 238.685,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 238.685,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.509,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.509,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 958.740.488,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 426.605.760,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 190.928.486,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 62.055.150,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.715.893,00
 • Banka Kredileri 190.571.831,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 120.943.616,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 120.943.616,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 774.782,00
 • Diğer Borçlar 2.984.113,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.984.113,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.940.459,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 33.283.973,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 278.681,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 278.681,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.416.500,00
 • ARA TOPLAM 426.605.760,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 145.993.795,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 134.019.622,00
 • Banka Kredileri 126.949.625,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.069.997,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 779.912,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 779.912,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.194.261,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 572.599.555,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 386.140.933,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 386.140.933,00
 • Ödenmiş Sermaye 125.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -110.543,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -110.543,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -110.543,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.949.596,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 135.417.854,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 118.884.026,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 958.740.488,00

Kredi Hesaplama