FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

yukselen celik - yksln - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.318.315.671,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 142.324.237,00
 • Finansal Yatırımlar 53.507.288,00
 • Ticari Alacaklar 447.473.726,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 447.473.726,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.609.824,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.609.824,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 595.289.233,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 37.183.713,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 22.927.650,00
 • ARA TOPLAM 1.318.315.671,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 293.638.645,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 208.155.050,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 779.135,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 779.135,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 34.367,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 34.367,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 20.871.792,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.611.954.316,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 859.237.264,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 394.977.424,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 250.145.830,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 196.081.672,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 196.081.672,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 907.239,00
 • Diğer Borçlar 9.289.182,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.289.182,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.866.516,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 391.503,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 391.503,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 175.702,00
 • ARA TOPLAM 859.237.264,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 102.740.534,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 100.305.383,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.435.151,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.435.151,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 961.977.798,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 649.976.518,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 649.976.518,00
 • Ödenmiş Sermaye 125.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 451.861.924,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -393.680,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -393.680,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -393.680,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 292.998,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 292.998,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.564.645,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 189.196.465,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -147.545.834,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.611.954.316,00