yonga mobilya - yonga - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 38.364.527,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.825.368,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 7.107.891,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.107.891,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.152.469,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.152.469,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 23.042.893,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 743.053,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 734.287,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 758.566,00
 • ARA TOPLAM 38.364.527,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 35.858.840,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.929,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.929,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 35.759.428,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.786,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.786,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 74.223.367,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.273.849,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.388.079,00
 • - Banka Kredileri 12.673.857,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 649.779,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 649.779,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.990.122,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 85.124,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.904.998,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.994.482,00
 • Diğer Borçlar 831.406,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 237.249,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 594.157,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 216.638,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 983.194,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 645.617,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 614.617,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 31.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 574.532,00
 • ARA TOPLAM 27.273.849,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.097.243,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 978.308,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 978.308,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.821.401,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.821.401,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.297.534,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 36.371.092,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 37.852.275,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 37.852.275,00
 • Ödenmiş Sermaye 16.800.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.108.920,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.108.920,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.305.215,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.233.172,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.030.817,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.679.366,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 74.223.367,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.