yonga mobilya - yonga - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 55.697.303,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 13.559.221,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.311.860,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.311.860,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.188.642,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.188.642,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 30.642.915,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 400.772,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 423.079,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 55.697.303,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 40.328.886,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.929,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.929,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 40.243.233,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.627,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 96.026.189,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.601.658,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 36.231.568,00
 • - Banka Kredileri 36.231.568,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 704.372,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 48.761,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.662.584,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 264.184,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.398.400,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.225.048,00
 • Diğer Borçlar 921.606,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 236.917,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 684.689,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.415,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 385.950,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 718.683,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 687.683,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 31.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 747.432,00
 • ARA TOPLAM 47.601.658,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.045.444,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 851.312,00
 • Banka Kredileri 851.312,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.403.144,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.403.144,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 790.988,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 57.647.102,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 38.379.087,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 38.379.087,00
 • Ödenmiş Sermaye 16.800.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.200.807,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 16.414.135,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.233.172,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.710.183,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.434.925,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 96.026.189,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.