yesil yapi - yyapi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 295.062.954,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.704.945,00
 • Finansal Yatırımlar 2.526.904,00
 • Ticari Alacaklar 33.904.576,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33.823.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 81.576,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 201.823.999,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 192.182.623,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.641.376,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 26.654.456,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.726.187,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.942,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.708.945,00
 • ARA TOPLAM 295.062.954,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 255.636.893,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 686.158,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 686.158,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 134.956.723,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 65.702.250,00
 • Maddi Duran Varlıklar 10.254.949,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.060.552,00
 • - Şerefiye 21.443.788,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.616.764,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 158,00
 • Diğer Duran Varlıklar 14.976.103,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 550.699.847,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 220.278.981,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 21.132.558,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 77.768.544,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.247.068,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 62.521.476,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.915.261,00
 • Diğer Borçlar 26.157.213,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.021.510,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.135.703,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 73.674.175,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.631.230,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 121.299,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.509.931,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 220.278.981,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.571.198,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.296.600,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.296.600,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 395.682,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 395.682,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.878.916,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 226.850.179,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 323.849.668,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 321.910.057,00
 • Ödenmiş Sermaye 232.707.815,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -50.804,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 441.516,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 81.654,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 290.571.261,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -217.381.052,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 15.539.667,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.939.611,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 550.699.847,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.