FİNANS

yayla gida - yylgd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.526.657.983,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 909.615.935,00
 • Finansal Yatırımlar 427.150.637,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 6.667.600,00
 • Ticari Alacaklar 303.957.782,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.482.060,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 299.475.722,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.728.578,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.728.578,00
 • Türev Araçlar 25.856.122,00
 • Stoklar 2.438.131.526,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 347.144.796,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.341.707,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 51.730.900,00
 • ARA TOPLAM 4.526.657.983,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 443.656.766,00
 • Finansal Yatırımlar 1.275.179,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.284.416,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.284.416,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 22.290.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 410.617.441,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 131.544,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.189.730,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 1.123.416,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 66.314,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.970.314.749,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.546.769.717,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.119.857.906,00
 • - Banka Kredileri 2.042.977.362,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 267.940.649,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 267.940.649,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.500.015,00
 • Diğer Borçlar 2.893,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.893,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 149.970.384,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.061.328,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.061.328,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.436.542,00
 • ARA TOPLAM 2.546.769.717,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 534.565.589,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 449.441.116,00
 • Banka Kredileri 447.452.071,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.989.045,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.831.209,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.831.209,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 74.293.264,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.081.335.306,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.888.979.443,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.888.979.443,00
 • Ödenmiş Sermaye 472.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 489.900.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 239.334.961,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 239.334.961,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.987.211,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -117.693.061,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -117.693.061,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.244.328,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 215.676.070,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 571.917.145,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.970.314.749,00

Kredi Hesaplama