FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

yayla gida - yylgd - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 12.924.844.392,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.137.425.359,00
 • Finansal Yatırımlar 5.396.693.503,00
 • Ticari Alacaklar 1.116.078.266,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.548.139,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.103.530.127,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 31.307.723,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.307.723,00
 • Türev Araçlar 197.066,00
 • Stoklar 4.043.909.203,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.005.843.403,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.861.537,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 186.528.332,00
 • ARA TOPLAM 12.924.844.392,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.762.938.161,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 44.580.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.743.729.076,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 814.794,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 764.487.108,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 764.487.108,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 209.327.183,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 15.687.782.553,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.167.145.248,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.928.954.200,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 518.970.128,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 518.970.128,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.530.802,00
 • Diğer Borçlar 11.974,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.974,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 664.339.282,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.385.678,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.194.778,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.190.900,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.953.184,00
 • ARA TOPLAM 9.167.145.248,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.885.357.521,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.865.060.038,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.096.046,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.201.437,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.201.437,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.052.502.769,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.635.279.784,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.635.279.784,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.086.980.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 245.186.987,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 586.178.817,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 586.178.817,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.743.893,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -234.866.957,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -234.866.957,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 78.765.519,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 618.758.650,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.271.559.714,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 15.687.782.553,00

Kredi Hesaplama