FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

zedur enerji - zedur - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 35.516.772,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.625.297,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 13.151.761,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.151.761,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 197.166,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 197.166,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.095.346,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.983.854,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.460,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.460.888,00
 • ARA TOPLAM 35.516.772,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.515.130.728,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 140.422,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 140.422,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 24.607.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.477.011.963,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.648,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.550.647.500,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 109.158.612,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 49.673.855,00
 • - Banka Kredileri 41.670.349,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 45.601.693,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 603.727,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 603.727,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 686.570,00
 • Diğer Borçlar 3.449.556,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 290.567,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.158.989,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 624.397,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 36.023,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 36.023,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.482.791,00
 • ARA TOPLAM 109.158.612,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 257.057.341,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 186.679.585,00
 • Banka Kredileri 179.573.020,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.106.565,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.516.344,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.253.255,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.253.255,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 67.608.157,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 366.215.953,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.184.431.547,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.182.080.537,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 278.409.471,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 120.059.780,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 296.496.723,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 296.496.723,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 747.661,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -130.615.643,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -130.615.643,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 334.273.437,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 63.514.955,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 194.941.814,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.351.010,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.550.647.500,00