FİNANS

zedur enerji - zedur - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 36.313.525,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.586.960,00
 • Finansal Yatırımlar 1.184.588,00
 • Ticari Alacaklar 13.227.668,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.300.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.927.668,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.242.988,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.037.522,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 205.466,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.720.956,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.121.310,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.229.055,00
 • ARA TOPLAM 36.313.525,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 526.395.459,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 124.800,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 124.800,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 506.568.274,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.760.130,00
 • - Şerefiye 6.755.558,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 241.355,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 241.355,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.654.338,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 562.708.984,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.624.998,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.339.054,00
 • - Banka Kredileri 22.979.525,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.306.094,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.306.094,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 336.853,00
 • Diğer Borçlar 4.706.957,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.894.452,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 812.505,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 942.128,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.993.912,00
 • ARA TOPLAM 40.624.998,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 199.575.654,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 170.278.550,00
 • Banka Kredileri 170.278.550,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28.650.911,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 240.200.652,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 322.508.332,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 320.770.350,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 46.330,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.174.427,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 204.373.307,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 204.373.307,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 718.238,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -25.343.600,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -25.343.600,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.263.310,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -55.000.926,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 12.326.101,00
 • Diğer Yedekler 143.931.401,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.737.982,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 562.708.984,00

Kredi Hesaplama