FİNANS

zedur enerji - zedur - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 23.484.651,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.933.705,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 11.092.220,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.431.006,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.661.214,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 246.403,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37.500,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 208.903,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.271.205,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.846.763,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.543,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.772.812,00
 • ARA TOPLAM 23.164.651,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 320.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 857.251.179,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 215.093,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 215.093,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 789.904.876,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.868,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 224.097,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 224.097,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 59.099.940,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 880.735.830,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 55.491.513,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.631.672,00
 • - Banka Kredileri 11.337.524,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 30.925.632,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.137.300,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.137.300,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 542.156,00
 • Diğer Borçlar 508.903,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 508.903,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.394.752,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.488.656,00
 • ARA TOPLAM 55.491.513,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 244.593.619,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 145.975.589,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.986.933,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 932.584,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 932.584,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 95.698.513,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 300.085.132,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 580.650.698,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 578.305.362,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 46.330,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.174.427,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 442.145.179,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 442.145.179,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.249.509,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -29.206.525,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -29.206.525,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.937.937,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -25.381.464,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 718.077,00
 • Diğer Yedekler 149.871.401,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.345.336,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 880.735.830,00

Kredi Hesaplama