FİNANS

zorlu enerji - zoren - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.199.218.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 549.068.000,00
 • Finansal Yatırımlar 258.008.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.592.663.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 91.736.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.500.927.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.096.856.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.042.707.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 54.149.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 72.093.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 65.743.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 119.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 112.712.000,00
 • ARA TOPLAM 4.199.218.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 17.816.641.000,00
 • Finansal Yatırımlar 246.000,00
 • Ticari Alacaklar 25.825.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 25.825.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.583.491.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.583.323.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 168.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 773.499.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 10.872.702.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.494.114.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.440.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.440.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 527.372.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 13.075.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 22.015.859.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.710.946.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.653.083.000,00
 • - Banka Kredileri 1.118.867.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.585.465.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 407.056.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.653.110.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 64.882.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.588.228.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.127.000,00
 • Diğer Borçlar 1.438.388.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 412.410.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.025.978.000,00
 • Türev Araçlar 81.455.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 71.434.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25.029.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.559.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.559.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 171.296.000,00
 • ARA TOPLAM 8.710.946.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.455.859.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.655.911.000,00
 • Banka Kredileri 10.540.517.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 45.644.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 69.750.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 149.764.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 48.861.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 48.861.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 601.323.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 20.166.805.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.849.054.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.973.246.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.000.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -391.175.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 102.575.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 916.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.851.384.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.851.384.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.625.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.737.161.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 754.074.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -4.491.235.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.931.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -839.802.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -21.422.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -124.192.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 22.015.859.000,00

ZORLU ENERJI Haberleri

Tümü