FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

zorlu enerji - zoren - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 22.813.797.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.225.053.000,00
 • Finansal Yatırımlar 459.183.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 6.889.132.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.420.229.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.468.903.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.487.807.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.319.763.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 168.044.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 611.407.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 120.670.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 983.605.000,00
 • ARA TOPLAM 14.770.803.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 8.042.994.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 90.536.498.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.247.000,00
 • Ticari Alacaklar 429.314.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 429.314.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.216.576.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.852.744.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 363.832.000,00
 • Türev Araçlar 395.424.000,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.139.360.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 46.516.697.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.815.220.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.744.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.744.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.463.676.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 3.561.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 113.350.295.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.313.016.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.906.793.000,00
 • - Banka Kredileri 1.410.444.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 17.543.262.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 143.812.000,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.464.834.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 269.271.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.195.563.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 56.302.000,00
 • Diğer Borçlar 1.409.988.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 41.864.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.368.124.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.165.187.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 122.176.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 84.883.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 60.311.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 24.572.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 490.620.000,00
 • ARA TOPLAM 28.244.045.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 8.068.971.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.769.924.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.445.384.000,00
 • Banka Kredileri 20.845.990.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 341.371.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 12.849.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 329.563.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 329.563.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.982.128.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 69.082.940.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 44.267.355.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 44.186.399.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 5.000.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 19.117.634.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 37.444.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.067.276.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.067.276.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -296.657.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -28.390.686.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.216.450.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -30.607.136.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 115.782.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.672.471.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 12.566.478.000,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 80.956.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 113.350.295.000,00