FİNANS

ziraat gmyo - zrgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 92.599.043,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 33.702.010,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 204.971,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 204.971,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 321.305,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 321.305,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 23.550.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.774.681,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.046.076,00
 • ARA TOPLAM 92.599.043,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 9.320.960.455,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.136.949,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.136.949,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 119.621.524,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.524.242.971,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.964.684,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 352.258,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 112.685.713,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 112.685.713,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 409.878.129,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.413.559.498,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 574.862.534,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 80.728,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 125.318.609,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 404.799.748,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 152.102,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 404.647.646,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.632.358,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 645.938,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 986.420,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.917.001,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 78.181,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 78.181,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 41.035.909,00
 • ARA TOPLAM 574.862.534,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 366.698.955,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 365.539.321,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 394.568,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 599.803,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 165.263,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 165.263,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 941.561.489,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.471.998.009,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.471.998.009,00
 • Ödenmiş Sermaye 4.693.620.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.336.152.784,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 512.678,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 512.678,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -44.172,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.190.891.081,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 0,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 250.821.466,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.413.559.498,00

Kredi Hesaplama