FİNANS

ziraat gmyo - zrgyo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 543.784.662,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 72.773.919,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.657.356,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.507.988,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.149.368,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.850.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 352.284.867,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 107.218.520,00
 • ARA TOPLAM 543.784.662,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 22.477.556.001,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 21.522.879.113,00
 • Maddi Duran Varlıklar 119.292.406,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.818.793,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 34.005.861,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 34.005.861,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 652.473.053,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 23.021.340.663,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.803.248.454,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.469.342,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.123.633.955,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 550.490.350,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 591.964,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 549.898.386,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 232.366,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 232.366,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 30.790.832,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 266.709,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 266.709,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 95.364.900,00
 • ARA TOPLAM 1.803.248.454,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.208.298.351,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.189.890.293,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.323.001,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.085.057,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.085.057,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.011.546.805,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 20.009.793.858,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 20.009.793.858,00
 • Ödenmiş Sermaye 4.693.620.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.336.152.784,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.543.508,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.543.508,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -854.245,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.105.929.029,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 0,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 867.548.537,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 23.021.340.663,00

Kredi Hesaplama