FİNANS

ziraat gmyo - zrgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 70.922.783,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 13.772.133,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 970.143,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 970.143,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.895.084,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 321.305,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.573.779,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 23.550.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.671.978,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.500.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 25.063.445,00
 • ARA TOPLAM 70.922.783,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.967.974.843,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.136.697,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.136.697,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 119.621.524,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.943.499.784,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.775.623,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 135.406,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 369.095.086,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 369.095.086,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 381.358.319,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.038.897.626,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 552.704.289,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 40.970,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 32.390.554,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 368.870.158,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 118.814,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 368.751.344,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.475.663,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 489.243,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 986.420,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 121.298.539,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 78.181,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 78.181,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28.550.224,00
 • ARA TOPLAM 552.704.289,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 106.324.477,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 103.700.685,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 591.852,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.866.677,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 165.263,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 165.263,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 659.028.766,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.379.868.860,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.379.868.860,00
 • Ödenmiş Sermaye 4.693.620.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.335.832.350,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 512.678,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 512.678,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -44.172,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.190.891.081,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 0,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 159.012.751,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.038.897.626,00

Kredi Hesaplama