FİNANS

Finansal Terimler Sözlüğü

Anlamını merak ettiğiniz finansal terimleri harf sırasına göre listeleyerek kolayca bulabilirsiniz.

A’dan Z'ye Finansal Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
 • TERİM
  AÇIKLAMA
 • Rezerv Para

  Merkez bankaları ile uluslararası finans kuruluşlarının portföylerinde bulunan döviz ve altın cinsinden varlıkları ifade etmektedir.

 • Rezerv Opsiyonu Oranı

  Rezerv Opsiyonu Mekanizmasında bankaların Türk lirası zorunlu karşılıklarının yüzde kaçının döviz veya altın cinsinden tesis edebileceğini gösteren orandır.

 • Reel İhracat

  İhracat miktar endeksi ile ifade edilir. İhracat miktar endeksi, fiyatlar sabit olmak koşuluyla ihracat miktarında meydana gelen değişimi ölçer.

 • Reel İthalat

  İthalat miktar endeksi ile ifade edilir. İthalat miktar endeksi, fiyatlar sabit olmak koşuluyla ithalat miktarında meydana gelen değişimi ölçer.

 • Pozisyon Fazlası

  Döviz, menkul kıymet veya herhangi bir finansal araçta sahip olunan net fazla pozisyonu yani bir kıymetteki fazla sahipliği ifade eder.

 • Finansal İstikrar Komitesi

  Türkiye’de makro finansal riskleri yakından ve etkili bir şekilde izleyebilmek için 8 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe giren 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4059 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle kurulan komitedir.

 • Piyasa Yapıcılığı Sistemi

  Birincil piyasa işlemlerinde etkinliği artırmak, ikincil piyasaların işleyişini kolaylaştırmak amacı ile, hazine veya merkez bankalarının, borçlanma senedi ihracı (ihale), döviz müdahalesi türü işlemlerinde sadece belli kriterlere göre seçtiği banka ve diğer bazı kuruluşları taraf kabul ettiği bir sistemdir.

 • Parite

  Bir ülkenin parası esas alınarak diğer ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısında hesaplanan değeridir.

 • Parasal Sektör

  Merkez bankası, mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları ile para piyasası fonlarını kapsar ve para yaratan sektör olarak da tanımlanır.

 • Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Pozisyonu

  Türkiye’de finansal kesim dışında faaliyet gösteren firmaların yurt içi finansal kesim ve yurt dışında yerleşiklerle olan işlemlerinden kaynaklanan döviz varlıkları ile döviz yükümlülükleri arasındaki farktır.

 • Hesaben Saklama

  Kıymetlerin elektronik ortamda hesaben saklanmasını ifade eder.

 • Kaldıraca Dayalı Zorunlu Karşılıklar

  Kaldıraç oranı bankaların borçluluk düzeyini göstermekte olup ana sermayenin bilanço içi ve dışı yükümlülükler toplamına bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Oranın artması borçluluğun düştüğünü, oranın azalması borçluluğun arttığını göstermektedir.

 • Finansal Piyasa Altyapılarına İlişkin Prensipler

  Uluslararası Mutabakat Bankası (BIS) altında kurulmuş olan ve ödemeler alanında uluslararası standart belirleyici bir kuruluş olan Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi ile menkul kıymetler alanında uluslararası standart belirleyici bir kuruluş olan Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü tarafından 2012 yılında yayımlanan raporda yer alan, finansal piyasa altyapısı kuruluşlar için hazırlanmış standartlardır.

 • Getiri Eğrisi

  Herhangi bir zaman diliminde bir yatırım aracının çeşitli vadeleri ile bu vadelerdeki getirileri arasındaki ilişkinin grafiksel ifadesidir.

 • Gecikmeli Net Mutabakat

  Mutabakatın, önceden tanımlanmış olan mutabakat döngüsünün sonunda netleştirme ilkesine göre gerçekleştirildiği bir net mutabakat yöntemidir.