FİNANS

Finansal Terimler Sözlüğü

Anlamını merak ettiğiniz finansal terimleri harf sırasına göre listeleyerek kolayca bulabilirsiniz.

A’dan Z'ye Finansal Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
 • TERİM
  AÇIKLAMA
 • DAX Endeksi

  1988 yılında Frankfurt’ta kurulmuş Almanya’nın en büyük 30 hisse senedini içinde barındıran Alman Borsası’nın en önemli endeksidir ve Avrupa’nın en büyük ikinci borsasıdır.

 • PMI

  Purchasing Managers' Index; Türkçe ismiyle Satın Alma Yöneticileri Endeksi, belirli bir sektörü oluşturan işletmelerdeki satın alma yöneticilerini inceleyen ekonomik bir göstergedir.

 • Açık Piyasa İşlemleri

  Merkez Bankası'nın dolaşımdaki para miktarını kontrol edebilmek amacıyla hazine bonosu, tahvil ve hisse senedi alım satımına gitmesidir.

 • RSI (Relatif Güç Endeksi)

  Açılımı Relative Strength Index, teknik analizde kullanılan, bir hisse senedinin veya başka bir varlığın aşırı alınma veya aşırı satılma koşullarını değerlendirmek için son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü ölçen bir göstergedir.

 • OECD

  Organisation for Economic Co-operation and Development; Türkçe karşılığı İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı’dır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ekonomilerini desteklemek ve iyileştirmek amacı ile oluşturulmuştur.

 • Bilanço

  Bir şirketin dönemsel faaliyetleri sonucu, dönem sonunda hazırladığı ve yayımladığı tablolardır.

 • Açığa Satış İşlemi

  Borsada sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarını sonradan yerine koymak şartıyla satmak ya da satışına ilişkin emir vermek.

 • Amortisman

  İşletmelerin kullanmak üzere aldıkları varlıkların aşınması ya da eskimesi gibi durumlarda gösterilebilen gider payıdır. Yıpranma payı olarak da adlandırılır.

 • Açık Mektup

  TCMB Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca enflasyon hedeflerine ulaşılamaması veya ulaşılamaması olasılığının ortaya çıkması halinde, söz konusu durumun nedenlerinin ve alınması gereken önlemlerin Hükûmete yazılı olarak bildirildiği ve aynı zamanda kamuoyuna açıklandığı yazılı metindir.

 • Temel Analiz

  Bir enstrümanın gerçek değerini değerlendirme ve gelecekte fiyatını etkileyebilecek faktörleri analiz etme yöntemidir.

 • Açık Pozisyon

  Döviz, altın, menkul kıymet gibi bir finansal araç üzerinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten yükümlülükleri karşılayamayan kısmıdır.

 • Alım Opsiyonu

  Opsiyon sahibine; opsiyona konu olan malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, kontratta yazan fiyattan, kontrat vadesinde herhangi bir yükümlülük doğurmadan satın alma hakkı verir.

 • Ekonomik Büyüme

  Bir ülkede yaratılan ulusal gelirin ve bundan kişi başına düşen miktarın, bir yıldan öteki yıla olumlu yönde gerçekleşen artışı.

 • Stop Loss

  Bir menkul kıymeti, fiyatı daha önceden belirlenen bir seviyeye geldiğinde satmak üzere aracı kuruma iletilmiş emir işlemidir. Türkçe karşılığı 'kaybı durdur' şeklindedir.

 • AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku

  Genel yönetimlerin (merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kuruluşları) sınıflandırması kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların, yurt içi ve yurt dışı piyasalardan sağladıkları borçlara ilişkin yükümlülüklerdir.