BASIN BÜLTENİ-TEMA/Ataç: Türkiye acilen 'Su Kanunu'na kavuşmalı
21/02/2020 18:11:08

    TEMA Vakfı, Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu su  yönetimi ve su koruma politikalarının hayata geçirilmesini teşvik  etmek ve Türkiye'de su varlıklarının korunmasında katılımcılığın  artmasını sağlamak amacıyla 'Katılımcı Nehir Havza Yönetim Projesi'ni  hayata geçirdi. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar doğrultusunda TEMA
Vakfı ve proje ortakları Avrupa Çevre Bürosu (EEB) ve Dünyanın
Dostları Hırvatistan (FoE) tarafından 21 Şubat Cuma günü Ankara'da Su
Diyaloğu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının öne çıkan  başlıkları, suyla ilgili sorunların çözümünde katılımcı nehir havza  yönetimi yaklaşımının benimsenmesi ve Türkiye'nin Su Kanunu'nun bir an  evvel çıkarılması gerektiği oldu.
    Türkiye, yer altı ve yer üstü su varlıklarının iyi su durumuna
(suyun insan etkisiyle hiç bozulmamış hali) gelmesi amacıyla  su  varlıklarının korunmasına bütünleşik yaklaşım getiren ve  sürdürülebilir yönetim olanağı sağlayan AB Su Çerçeve Direktifi (SÇD)  kapsamında Nehir Havza Yönetim Planlarını hazırlamaya ve uygulamaya  başladı. TEMA Vakfı bu direktiften hareketle, Türkiye'nin 2019 yılında
25 nehir havzasının yönetimine sivil toplumun katılımını artırmak ve  havza yönetimi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla AB Sivil Toplum
Diyaloğu Hibe Programı kapsamında "Katılımcı Nehir Havza Yönetimi
Projesi"ni hayata geçirdi. Proje ortakları Avrupa Çevre Bürosu (EEB)  ve Dünyanın Dostları Hırvatistan (FoE) ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  desteği ile birlikte şimdiye kadar çeşitli etkinlik ve eğitimler  gerçekleştiren TEMA Vakfı, bu kez Ankara'da Kamu ve STK diyaloğunu  arttırmak amacıyla Su Diyaloğu Toplantısı düzenledi.
    Su varlıkları, katılımcı nehir havza yönetimi ve Su Çerçeve
Direktifinin iyi uygulama örneklerinin anlatıldığı toplantıya, TEMA
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ev sahipliği yaparken  proje  ortakları ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali
İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan da  toplantıda konuşmacı olarak yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını  yapan Deniz Ataç projeyi şu sözlerle anlattı: "Yaşamın olmazsa olmaz  doğal varlıklarından biri de şüphesiz su. Ve tüm doğal varlıklarda  olduğu gibi suyu da bütüncül bir yaklaşımla korumak ve kullanmak  zorundayız. Su sıkıntısı olan bir ülke olarak kabul edilen Türkiye'nin  su varlıklarının su politikalarıyla iyi bir biçimde korunmasını  sağlamak artık bir zorunluluk. Bugün, Nehir Havza Yönetim Planları  çerçevesinde Türkiye'de 25 nehir havza bölgesi belirlenmiş durumda   ancak ne yazık ki birçok kişi hangi havzada yaşadığını bilmediği gibi,  havzasındaki su varlıklarının durumu konusunda da bilgi sahibi değil.
Biz de TEMA Vakfı olarak hayata geçirdiğimiz "Katılımcı Nehir Havza
Yönetimi Projesi" sayesinde Havza Yönetim Heyetleri ve su konusunda  çalışmalar yürüten STK temsilcileri ile Havza Yönetimi ve Katılımcılık  konusunda bilgilerimizi paylaşıyoruz."

    Ataç: "Nehir Havza yönetiminde katılımcılık olmazsa olmaz bir  zorunluluk"

    Bugüne kadar gerçekleştirdikleri etkinlik ve eğitimlerden de  bahseden Ataç, "Ülkemizin hayat damarları olan 25 nehir havzasının  yönetimine sivil toplumun ve halkın katılımını güçlendirmek ve  farkındalık yaratmak amacıyla çalışıyoruz. Bu kapsamda Havza Yönetim
Heyetleri içerisinde ve tüm su yönetimi süreçlerinde katılımcılığın  artmasını arzu ediyoruz" dedi.
    Şu an için ülkemizde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce 5 havzanın
Nehir Havza Yönetim Planı hazırlanmış durumda. Diğer havzalarda da  plan hazırlık süreçleri devam ediyor. Bu planlarda belirtilen
'Tedbirler' programının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini  vurgulayan Ataç  "Nehir Havza Yönetim Planları doğrultusunda  çalışmalara başlanan 5 havzanın yalnızca yüzde 17'sinde su varlıkları  iyi su durumunda. Dolayısıyla su varlıklarımızın durumu hakkında acil  harekete geçmemiz gerekiyor. Bu, havzada yaşayan her vatandaş  havzada  suyu kullanan her sektör ve suyun yönetiminden sorumlu her kurum için  bir sorumluluk. Bu sorumluluk ancak etkin ve her düzeyde  katılımcılıkla gerçekleştirilebilir. Bu anlamda havza yönetiminde  katılımcılık olmazsa olmaz bir zorunluluk olarak öne çıkıyor.
Mevzuatımızda su konusunda, SÇD'ye uygun olarak birçok uyumlaştırma  çalışması yapılsa da hala bu mevzuata çatı oluşturacak bir Su
Kanunu'na kavuşmuş değiliz. Umudumuz, Türkiye'nin acilen su kanununa  kavuşmasıdır." diyerek, bir an evvel su kanununun gündeme alınmasını  temenni ettiğini belirtti.

    Su Varlıklarımız 'İyi Su' Durumundan Uzak

    Su konusunda çalışmalar yürüten STK'ların da katıldıkları  toplantıda  su varlıklarımızın miktar, kimyasal ve ekolojik açılardan  büyük oranda bozulduğuna dikkat çekildi. Toplantıda Türkiye'de şimdiye  kadar Büyük Menderes, Meriç-Ergene, Konya Kapalı, Susurluk ve Gediz
Nehir Havza Yönetim Planlarının hazırlandığı ve bu planlara göre 5  havzada durum tespiti yapılan 698 yer altı ve yer üstü suyu  kütlesinden yalnızca 119'un iyi su durumunda olduğunun altı çizildi.
    AB üyelerinden Su Çerçeve Direktifi uygulanması konusunda deneyim  paylaşımı
    Toplantıda Avrupa Çevre Bürosu Su Politikaları Uzmanı Sergiy Moroz  ve Dünyanın Dostları Derneği Hırvatistan (FoE) ?eljka Leljak Gracin  ise iyi örnekler ve deneyim paylaşımı raporlarını katılımcılara sundu.
Gracin  "Hırvatistan olarak, AB'ye katılım sürecinde zamanımız  olmasına rağmen konuyla ilgili çalışan farklı makam ve kurumların Su
Çerçeve Direktifi'ni zamanında uygulamaya geçirmesi konusunda  başarısız olduk. Süreç içinde, farklı mevzuatların hazırlanmasında  oldukça iyiydik fakat işin aslı şu ki  siyasi irade olmadan bu  planları yürürlüğe koymak olmuyor. Umarım Türkiye bizden daha iyisini  yapar." dedi. Toplantının son sunumunda iyi örneklere değinen Moroz  ise ilgili tüm paydaşların ve kamuoyunun politika yapıcı süreçlere  katılımının önemini ortaya koydu ve "Nehirlerimiz, göllerimiz ve  akiferlerimizin nasıl korunduğuna ve yönetildiğine karar vermede  katılımcı yaklaşımın önemini vurgulamak istiyoruz" diyerek sunumunu  bitirdi.

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.