[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DecisionDate|
Karar Tarihi
31/07/2020
oda_TypeOfGeneralAssembly|
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019/2020 Mali Yılı 1 Nisan 2019 - 31 Mart 2020 Hesap Dönemi
oda_Date|
Tarih
31/07/2020
oda_Time|
Saati
12.00 (VIE)
oda_Address|
Adresi
Mahlerstraße 9, 1010 Viyana - Hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda
oda_Agenda|
Gündem
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2019/2020 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 3. Gözetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu'na 2019/2020 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 5. 2020/2021 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 6. Ücretlendirme politikası hakkında karar alınması 7. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2020 kayıtlı sermaye] oluşturulması (i) Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, (ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek, (iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkânı ile b) Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesi hakkında karar alınması.
oda_Minutes|
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
oda_DateOfRegistry|
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, 31.07.2020 tarihinde, "Mahlerstraße 9, 1010 Viyana" adresinde, hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda saat 12.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2019/2020 Mali Yılı 1 Nisan 2019 - 31 Mart 2020 hesap dönemine  ilişkin 22. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;


31 Temmuz 2020 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları


Gündem maddesi 2:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 160 hissedar, 5.112.484 oy

Geçerli oy hisse sayisi: 5.112.006

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,46 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.112.006

Evet oylari: 5.112.003

Hayir oylari: 3

Çekimser: 478 


Gündem maddesi 3:

Gözetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 160 hissedar, 1.974.029 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 1.939.051

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 19,90 %

Toplam geçerli oy sayisi: 1.939.051

Evet oylari: 1.900.106

Hayir oylari: 38.945

Çekimser oylar: 34.978


Gündem maddesi 4:

Gözetim Kurulu'na 2019/2020 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.122.484 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5.121.936

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52.57 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.121.936

Evet oylari: 5.094.202

Hayir oylari: 27.734

Çekimser oylar: 548


Gündem maddesi 5:

2020/2021 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi

Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.122.484 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5.122.484

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,57%

Toplam geçerli oy sayisi: 5.122.484

Evet oyları: 4.976.955

Hayir oylari: 145.529

Çekimser oylar: 0


Gündem maddesi 6:

Ücretlendirme politikası hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.122.484 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5.122.484

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,57 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5,122,484

Evet oylari: 3,509,078

Hayir oylari: 1,613,406

Çekimser oylar: 0


Gündem maddesi 7:

a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2020 kayıtlı sermaye] oluşturulması

(i) Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle,

(ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek,

(iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkânı ile

b) Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesi

hakkında karar alınması.

Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.122.484 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5.122.484

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,57 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.122.484

Evet oylari: 4.977.413

Hayir oylari: 145.071

Çekimser oylar: 0


Ayrıca; Hazirun Cetveli ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.