akcansa - akcns - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 876.266.788,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 291.356.975,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 305.826.145,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.781.470,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 296.044.675,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 57.398.675,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 57.398.675,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 199.536.116,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.148.877,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 876.266.788,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.232.930.622,00
 • Finansal Yatırımlar 126.486.304,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.554.327,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.554.327,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 839.135.278,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 171.757.045,00
 • - Şerefiye 130.080.869,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 41.676.176,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.855.087,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.122.763,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.109.197.410,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 850.381.753,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 437.223.240,00
 • - Banka Kredileri 331.517.511,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.501.781,00
 • Banka Kredileri 97.744.672,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 367.947.289,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 49.937.779,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 318.009.510,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.253.057,00
 • Diğer Borçlar 18.141.773,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.141.773,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.715.838,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.598.775,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.628.011,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.970.764,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 850.381.753,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 320.833.107,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 227.805.209,00
 • Banka Kredileri 150.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 77.805.209,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 59.171.396,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 54.943.790,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.227.606,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 33.856.502,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.171.214.860,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 937.982.550,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 926.246.608,00
 • Ödenmiş Sermaye 191.447.068,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 233.177.582,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -23.223.675,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -23.223.675,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -23.223.675,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 81.115.316,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 81.115.316,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 297.643.058,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 170.768.226,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -24.680.967,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 11.735.942,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.109.197.410,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.