FİNANS

fonet bilgi teknolojileri - fonet - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 34.813.553,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.811.259,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 23.891.831,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.891.831,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 139.628,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 139.628,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.616.079,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.291.282,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 485,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 62.989,00
 • ARA TOPLAM 34.813.553,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 88.780.769,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 727.691,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 727.691,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 35.500,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.500,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.584.147,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 3.584.147,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 80.680.782,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 80.680.782,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 815.822,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 815.822,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.078.216,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 123.594.322,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.948.161,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.018.334,00
 • - Banka Kredileri 1.401.327,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.965.356,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.965.356,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.604.833,00
 • Diğer Borçlar 344.030,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 344.030,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 835.700,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 837.787,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 263.713,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 574.074,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 55.856,00
 • ARA TOPLAM 9.948.161,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.254.880,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 235.929,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 235.929,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 731.237,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.189.504,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.189.504,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.098.210,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 14.203.041,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 109.391.281,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 109.391.281,00
 • Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -458.238,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -458.238,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -458.238,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.410.180,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 51.995.091,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 14.444.248,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 123.594.322,00

FONET BILGI TEKNOLOJILERI Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama