FİNANS

Finansal Terimler Sözlüğü

Anlamını merak ettiğiniz finansal terimleri harf sırasına göre listeleyerek kolayca bulabilirsiniz.

A’dan Z'ye Finansal Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
 • TERİM
  AÇIKLAMA
 • Birincil Gelir Hesabı

  Emek, finansal ya da doğal bir kaynak sağlanması karşılığında elde edilen gelirler ile ödenen tutarları göstermekte olup, çalışanların ücretleri ile doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlara ilişkin yatırım geliri ve giderlerini içermektedir.

 • Bileşik Faiz Oranı

  Birbirini izleyen birkaç eşdeğer dönem boyunca ana para ve faiz tutarlarının sürekli borçlanılması veya borç verilmesi durumunda elde edilecek kümüle faiz tutarını tespit etmek amacıyla kullanılan faiz oranı.

 • BIS (Uluslararası Mutabakat Bankası)

  1930 yılında İsviçre'nin Basel şehrinde kurulan uluslararası finans kuruluşu.

 • Beklenti Anketi

  TCMB tarafından finansal ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerin, tüketici enflasyonu, döviz kuru, cari işlemler dengesi, GSYH büyüme hızı ve faiz oranları gibi temel makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin alınması amacıyla aylık olarak uygulanan bir ankettir.

 • Volatilite

  Finansal piyasalarda belirli bir ürünün, belirli bir zaman içerisinde fiyatında yaşanan oynaklık.

 • Golden Cross (Altın Kesişim)

  Bir menkul kıymetin kısa vadeli hareketli ortalamasının, uzun vadeli hareketli ortalamasının veya direncinin üzerine çıktığını içeren bir çapraz geçişten oluşan yükseliş kırılma noktasını ifade eder.

 • Finansal Yönetim

  İşletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirmesi için gerekli olan mali kaynakların uygun bir şekilde karşılanması, işletme içerisinde biriken fonların örgütlenmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi için yapılan faaliyetler bütünü.

 • Death Cross (Ölüm Kesişimi)

  Kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarıdan aşağıya doğru keserek altına düştüğü grafik modelidir.

 • OTC (Tezgah Üstü Piyasa)

  Borsa dışında gerçekleşen işlemlerdir. İşlemler alıcı ile satıcı arasında faks, telefon veya bilgisayar ağı üzerinden gerçekleşir.

 • Risk Sermayesi

  Dinamik, yaratıcı ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimcilerin yatırım fikirlerini gerçekleştirmeye olanak tanıyan bir yatırım finansmanı biçimi.

 • Kar Marjı

  Ürün, servis, hizmet satışından elde edilen gelir ile maliyet arasındaki farkın, elde edilen gelire oranıdır.

 • Nasdaq

  (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), resmi bir düzenleyicisi olmayan tezgâh üstü piyasalarda (OTC) işlem gören menkul kıymetler için alım-satım fiyatlarının gösterildiği otomatik bilgi ağı olarak New York'ta kurulmuş olan özel borsadır.

 • Spot Piyasa

  Finansal bir ürünün oluşan son fiyat üzerinden alım ya da satım işleminin anında gerçekleştiği piyasadır.

 • Broker

  Alım ve satım işlemlerine belli bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf olduğu kişi veya kurumlar hesabına yapan işlemcilere verilen isim.

 • Bono

  Devlet ve kurumsal firmalardan yatırımcıların sabit veya değişken faiz oranlarıyla belirlenen süre içerisinde kredi aldığını gösteren bir belgedir.