[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Pandemi süreci ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iktisadi gelişmelerin ulusal ekonomimize olumsuz yansımaları nedeniyle, şirketimizin mali kesim borçlarının herhangi bir darboğaza yol açmayacak biçimde yeniden yapılandırılmasına karar verilmiş olup, bu amaçla T Halk Bankası ile yapılan görüşmeler neticesinde; şirketimizin kredi borçlarının 28.12.2028 tarihine dek (önceki 31.01.2024) toplam 11 taksit halinde itfa edilmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, şirketimizin kredilerinin toplam tutarı yeni itfa döneminin faizleri dahil olmak üzere 77.415.712 TL olarak (önceki 65.991.389) hesaplanmıştır.

  

 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.