FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Finansal Terimler Sözlüğü

Anlamını merak ettiğiniz finansal terimleri harf sırasına göre listeleyerek kolayca bulabilirsiniz.

A’dan Z'ye Finansal Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
 • TERİM
  AÇIKLAMA
 • Sanayi Üretim Endeksi

  Ekonomide meydana gelen gelişmelerin ve uygulanan ekonomik politikaların, kısa dönemde olumlu veya olumsuz etkilerinin ölçülebilmesi için aylık olarak hesaplanan bir endekstir.

 • Saklama Hizmeti

  Sermaye piyasası faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya idare etmek için veya teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun, sermaye piyasası faaliyetleriyle ilişkili olarak kayden veya fiziken tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin hizmetlerdir.

 • Serbest Dalgalı Kur Rejimi

  Kurun piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlendiği sistemi ifade eder.

 • Sabit Kur Rejimi

  Ulusal bir paranın yabancı bir para veya paralardan oluşan bir sepet değerine sabitlendiği ve bu değerin sürmesinin para otoritesi tarafından bazen açık bazen de zımni olarak garanti edildiği sistemlerdir.

 • Riskten Korunma

  Yatırım riskine karşı korunmak amacıyla finansal pazarlardaki araçları etkin ve doğru bir biçimde kullanarak olası ters fiyat hareketlerine karşı yatırımcının yatırımını güvenceye almasıdır.

 • Riskten Kaçınan, Risk Alan/Seven, Risk Nötr

  Bir yatırımcının risk karşısındaki tercihlerini ifade etmekte kullanılan kavramlardır.

 • Risk Getiri

  Herhangi bir varlık veya kıymete yapılan yatırımdan elde edilmesi beklenen getiri ile ilgili varlık veya kıymete yapılan yatırımla üstlenilen risk arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir.

 • NACE Kodu

  Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) tarafınca oluşturulan ve iş yerlerinin faaliyet konularına göre iş yerlerinin sınıflandırılmasında temek alınan uluslararası ekonomik faaliyet sınıflama sistemidir.

 • Nominal Değer

  Bir kıymetin üzerinde yazan değerdir.

 • Operasyonel Risk

  Bilişim altyapısından, insan hatasından, yönetimsel başarısızlıktan veya kurum dışı olaylardan kaynaklanabilen ve kurumun verdiği hizmetlerin yavaşlamasına, bozulmasına ya da sağlanamamasına yol açan risktir.

 • Oto Finansman

  Çözümleme sırasında ortaya çıkan zararlara finansal kuruluşların sermayedarlarının yanı sıra bu kuruluşlara kredi sağlayanların da ortak edilmesi uygulamasıdır.

 • Oynaklık

  Bir kıymetin fiyatındaki değişkenliğin ifade eder.

 • Para Piyasası

  Kısa vadeli (uluslararası piyasalar için 90 gün ve daha az), yüksek likiditeye sahip finansal araçların işlem gördüğü piyasadır.

 • Satın Alma Yöneticileri Endeksi

  Sanayi firmalarının satın alma yöneticilerinin üretim, siparişler, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve girdi stokunun gelişimine dair sorulara verdikleri cevaplardan elde edilen bir yayılım endeksidir.

 • Satın Alma Gücü Paritesi

  Belirli bir sepetteki ticarete konu olan benzer mal ve hizmetlerin farklı ülkelerdeki fiyatlarını birbirine eşitleyen döviz kurudur.