FİNANS

Finansal Terimler Sözlüğü

Anlamını merak ettiğiniz finansal terimleri harf sırasına göre listeleyerek kolayca bulabilirsiniz.

A’dan Z'ye Finansal Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
 • TERİM
  AÇIKLAMA
 • Spot Piyasa

  Finansal bir ürünün oluşan son fiyat üzerinden alım ya da satım işleminin anında gerçekleştiği piyasadır.

 • Broker

  Alım ve satım işlemlerine belli bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf olduğu kişi veya kurumlar hesabına yapan işlemcilere verilen isim.

 • Bono

  Devlet ve kurumsal firmalardan yatırımcıların sabit veya değişken faiz oranlarıyla belirlenen süre içerisinde kredi aldığını gösteren bir belgedir.

 • Ayı Piyasası

  Piyasaların karamsar durumda, fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi olduğu durumlarda kullanılan bir terimdir.

 • Boğa Piyasası

  Çeşitli piyasalarda meydana gelen yükseliş trendini ifade etmek için kullanılır.

 • Birim İş Gücü Maliyeti

  Bir birim iş üretmek için yapılması gereken ortalama işgücü harcamalarını ifade eder.

 • Baz Puan

  Faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir.

 • Baz Etkisi

  İki dönem arasındaki değişim hesaplanırken, değişime referans alınan dönemde normalden önemli ölçüde düşük veya yüksek bir gerçekleşme olması durumunda değişim hesaplandığı döneme yansıyan etkiyi ifade eder.

 • Akreditif

  İhracatçı firmanın talimatı doğrultusunda, malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren şart koşulmuş vesaikin ibrazı, belirli bir tutar ve vade karşılığında malların veya hizmetlerin ithalatçıya verileceğini taahhüt eden, dış ticaret işlemlerini güvenle gerçekleştirmeyi mümkün kılan şartlı bir banka garantisidir.

 • Arbitraj

  Fiyat farklılıklarından faydalanarak para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma işlemidir.

 • Analitik Bilanço

  Bilançonun aktif ve pasif kalemlerinde yer alan hesapların birbiriyle netleştirilerek uygun bir gruplama altında toplulaştırıldığı bilançodur.

 • Ara Kazanç Ticareti

  Daha düşük faizli (maliyetli) para biriminden borçlanarak alınan krediyi, daha yüksek faizli (getirili) para birimine yatırım yaparak değerlendirmek.

 • Temettü

  Şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılmasıdır.

 • MA (Hareketli Ortalama)

  Moving Average (MA), Türkçe karşılığı ile hareketli ortalama; bir varlığın belirli süre içinde ortalama kapanış fiyatını hesaplayan göstergedir.

 • Swap Faizi

  Sabit faiz ödemeleri ile dalgalı faiz ödemelerinin aynı para birimi üzerinden birbirleri ile değiştirilmesine ilişkin taraflar arasında yapılan anlaşmadır.