FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Finansal Terimler Sözlüğü

Anlamını merak ettiğiniz finansal terimleri harf sırasına göre listeleyerek kolayca bulabilirsiniz.

A’dan Z'ye Finansal Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
 • TERİM
  AÇIKLAMA
 • Satım Opsiyonu

  Satma hakkını ifade eder. Elinde opsiyon kontratını bulunduran tarafa, opsiyona konu olan kıymeti yine opsiyonda belirtilen şartlarda satma hakkını verir ancak bir yükümlülük getirmez.

 • Riske Maruz Değer

  Şirket veya bir yatırım portföyündeki finansal varlıkların riskliliğini ölçmek amacıyla kullanılan istatistiki yöntemdir.

 • Risk Primi

  Riskli bir varlık veya kıymetin tamamen risksiz bir varlık veya kıymete göre yatırımcıya sağladığı fazladan getiriyi ifade etmektedir.

 • Rezerv Opsiyonu Katsayısı

  Rezerv Opsiyonu Mekanizması'nda birim Türk lirası zorunlu karşılık başına tesis edilebilecek döviz veya altın karşılığını belirleyen katsayılardır.

 • Para ve Banka İstatistikleri

  Merkez bankası ve bankaların para, mevduat ve diğer parasal yükümlülüklerini, bu kurumlar tarafından kullandırılan kredileri ve yurt dışı ile olan pozisyonlarını gösteren stok bir veridir.

 • Para Politikası Kurulu

  Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin ve bu stratejiler çerçevesinde hükümet ile birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi, Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejiminin, yine hükümet ile birlikte belirlenmesi ile görevli ve yetkili olarak TCMB bünyesinde oluşturulmuş bir kuruldur.

 • Otomatik Dengeleyiciler

  Ekonomik dengenin sağlanmasında ve sürdürülmesinde hızlı ve etkin bir şekilde kendiliğinden işlev gören mali unsurlardır.

 • Organize Türev Piyasalar

  Standartlaştırılmış türev işlem sözleşmelerinin vadeli alınıp satıldığı, gerçekleştirilen takasların bir kurum tarafından garanti edildiği, borsa bünyesinde işleyen piyasalardır.

 • Nominal Efektif Döviz Kuru

  Belirli bir amaca uygun olarak seçilmiş döviz kurlarının, uygun bir ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak elde edilmiş ortalamasıdır.

 • Nihai Yurt İçi Talep

  Özel ve kamu kesimi tüketim ve yatırım harcamaları toplamıdır.

 • Opsiyon

  Belirli bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi önceden belli bir vade ve fiyattan alma-satma hakkı veren kontratlardır.

 • Nicel Genişleme

  Merkez bankalarının ticari bankalar veya diğer özel kurumlardan finansal varlık satın almak yoluyla para arzını artırması anlamına gelen, geleneksel olmayan bir para politikası yaklaşımıdır.

 • Nihai Kredi Mercii

  Merkez bankalarının para otoritesi olma sıfatları ve finansal istikrarı sağlama yükümlülükleri sebebiyle sistemde ortaya çıkan fon açıklarının piyasadan karşılanamaması durumunda, katılımcıların son başvuru mercii merkez bankasına başvurup bu ad altında düzenlenmiş imkânlardan faydalanmalarıdır.

 • Hesap Verebilirlik

  Merkez bankalarının aldığı kararlardan, bu kararların sonuçlarından ve kurumsal yönetiminden topluma karşı sorumlu olmasını ifade eder.

 • Fon

  Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik parayı ifade eder.