BASIN BÜLTENİ-İzocam, çevre dostu ürünleriyle her türlü yalıtım ihtiyacına çözüm sunuyor
05/06/2020 18:14:42

    5 Haziran her yıl Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Çevre  korumaya katkı sağlayan ürünler geliştiren ve bu konudaki  bilinçlenmeyi çok önemseyen İzocam, “sürdürülebilirlik” konusunu en  önemli gündem maddelerinden biri olarak görüyor.
    Dünyadaki enerji kaynakları giderek tükeniyor, gün geçtikçe artış  gösteren sera gazı, küresel ısınmayı tetikleyerek doğanın dengesini  bozuyor. Gelecekte daha yaşanabilir bir dünya için enerji kullanımının  azaltılması ve var olan kaynakların çok daha verimli bir şekilde  kullanılması gerekiyor. Ülkemizde yalıtım sektörünün oluşması ve  gelişmesinde öncü bir rol üstlenen İzocam, yalıtım, enerji tasarrufu  ve çevre koruma ilişkisinde toplumun farkındalığını artırmaya öncelik  veriyor.
    55 yıldır yalıtım sektörüne liderlik eden İzocam için  “sürdürülebilirlik” konusunun en önemli gündem maddelerinden biri  olduğunu ve uzun yıllardır yalıtımın sürdürülebilirliğe katkısını  kamuoyuna anlatmayı ilke edinen İzocam’ın Genel Direktörü Murat Savcı  şunları söyledi  “Doğru uygulamalarla yapılan yalıtım sayesinde karbon  salımlarını önemli ölçüde azaltarak hem enerji giderlerini azaltmak  hem de doğayı korumak mümkün. Bu nedenle, sürdürülebilirlik  politikaları ile odağındaki enerji ve çevre konularına hizmet eden  ürünler geliştirmek İzocam’ın en önemli görevleri arasında yer alıyor.”

    EKB binalarda enerji tasarrufu sağlanmasına büyük katkı sağlayacak

    1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe giren Enerji Kimlik Belgesi
(EKB) uygulamasına dikkat çeken ve EKB’nin binaların alım-satımı ve  kiralanması sırasında ibraz edilmesi gerektiğini belirten İzocam Genel
Direktörü Murat Savcı  “Enerji Kimlik Belgesi orta vadede bizim de çok  önemli olduğunu düşündüğümüz binalarda enerji tasarrufu sağlanması  konusunda ciddi bir katkı sağlayacak. Eski binalarda belge mevcut  duruma göre veriliyor ancak yeni yapılacak veya yapılmakta olan  binaların EKB sınıfının en düşük C olması gerekiyor. Bu ancak inşaat  sırasında ısı yalıtımı standartlarına uygun olarak tasarlanırsa  sağlanabilir. Önümüzdeki dönemde ruhsat için başvuracak olan halen  inşaatı devam eden binaların ve yeni inşaatlara başlayacak olan  binaların sorumluları bu konuyu mutlaka dikkate almalı ve bu konu  ilgili herkesin gündeminde olmalı” dedi.
    Düşük karbon ekonomisine geçişte Ulusal Enerji Verimliliği Eylem
Planı 2017-2023’ün önemini de vurgulayan Murat Savcı, “Kamu  binalarında enerji verimliliğinin artırılması için yıllık hedeflerin  tanımlanması, Belediyelerin enerji verimliliğine ilişkin fırsatları  belirlemesi ve önlemleri uygulaması, bina sektöründe ısı yalıtımı ile  enerji verimliliğinin artırılması için son kullanıcıların  bilinçlendirilmesi, doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenmesi ve  yükümlülükler getirilmesi, Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesine  yönelik teknik ve idari kapasitenin geliştirilmesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılarak mevcut  binalarda enerji kimlik belgesi sahiplik oranının artırılması,  sürdürülebilir yeşil binalar ile yerleşmelerin sertifikalandırılması  ve çevresel etkileri kapsayan yeşil sertifika kullanımının  yaygınlaştırılması, mevcut durumda yeni ve satın alınacak/kiralanacak  binaların C olan asgari enerji performans sınıfının B veya A sınıfına  yükseltilebilmesi için yapılacak yatırımların özendirilmesi, bina  sahiplerine doğrudan ya da dolaylı destekler sağlanması, enerji  verimliliği önlemleri için gerekli yatırımların tasarruflar ile  karşılanmasına olanak sağlayan Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS)  kullanarak kamu binalarında enerji verimliliği yatırımlarının  artırılması, KOSGEB tarafından KOBİ’lere uygulanan etüt desteğinin  kamu dışındaki belirli büyüklüklerdeki etüt yaptırma zorunluluğu  bulunmayan ticari ve hizmet binalarında da uygulanacak şekilde  genişletilmesi, enerji verimliliği projelerinin destekler veya düşük  faizli kredilerle uygulanmasının yaygınlaştırılması, sektör  işbirlikleri ile her bir sanayi alt sektöründeki enerji  yoğunluklarının en az %10 oranında azaltılması, verimlilik artırıcı  proje uygulama süreçlerinin iyileştirilerek tasarruf potansiyeli  yüksek olan projelerin desteklenmesi enerji verimliliği sektörü için  önemli kaldıraç vazifesi görecektir” dedi.
    İzocam’ın bu kapsamda yapılarda etkin olmayan, eski, konforsuz  teknolojilerin yerine yüksek etkinlikte, yeni, konforlu teknoloji  içeren, enerji ihtiyacını ve kullanımını en aza indirgemek için  çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Savcı, en fazla  enerji verimliliğine multi konfor binalar ile ulaşıldığını ve kentsel  dönüşümün bu çerçevede büyük bir fırsat sunduğunu kaydetti ve şöyle  söyledi  “Sıfıra yakın enerjili ev kavramından türemiş ve biyo  iklimsel tasarımı hedefleyen, sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik ve  sosyal etmenleri göz önünde bulunduran “Multi Konfor Binalar”, yüksek  enerji tasarrufuyla birlikte azami ısıl konforu sunuyor. Kusursuz  akustik ve görsel konfor, kaliteli iç ortam havası, yangın korunumu ve  güvenliği sağlayan, hem iç mekânlarda hem de dış mekânlarda son derece  esnek tasarım çözümleri barındırabilen Multi Konfor Binalar en az % 90  enerji tasarrufu hedefliyor. Bu binalar, ayrıca Türkiye gibi  enerjisinin dörtte üçünden fazlasını ithal etmekte olan ülkelerde dışa  bağımlılığı azaltıcı katkılar da sağlıyor.” dedi.
    Çok iyi yalıtılmış, yıllık ısıtma ihtiyacı çok düşük yani 15  kWh/m²’yi geçmeyecek şekilde planlanmış dolayısıyla geleneksel ısıtma  sistemlerine gereksinim duymayan binalar olarak tanımlanan “Pasif  evler kavramından türeyen Multi konfor Binalarda, binanın tüm  yüzeyindeki sıcaklıklar birbirine yakın olduğundan ısı  farklılıklarından dolayı hava akımı olmuyor. Mekanik havalandırma  sistemiyle bina içeresinde iyi hava kalitesi elde ediliyor ve enerji  kullanım ihtiyacı 15kWh/m² ile sınırlandırıldığından %90’a varan  tasarruf sağlıyor. Ayrıca enerji kullanımının azaldığı oranda CO2  salımları da azalıyor.
    BM’ye sunulan Ulusal Katkı Beyanı (NDC) hedeflerine ancak yalıtım  ile ulaşılabileceğine de değinen Savcı “Beyanda yeni yapılan konut ve  hizmet binalarının Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’ne uygun  şekilde, enerji etkin olarak inşa edilmesinin gerekliliği yer alıyor.
Diğer yandan binalarda Enerji Kimlik Belgesi oluşturularak sera gazı  salımlarının kontrol altında tutulması ve enerji tüketimlerinin  yıllara bağlı olarak azaltılması zorunluluğu da vurgulanıyor. NDC  beyanında yeni ve mevcut binaların enerji verimli hale getirilmesinde  vergi azaltımı, kredi gibi teşvik kanallarının geliştirilmesi  gerekliliği ise bir kez daha hatırlatılıyor. NDC’de yer alan hedeflere  ulaşılması için yeşil bina, pasif ev, sıfır enerjili ev tasarımlarının  yaygınlaştırılması ile enerji ihtiyacının minimuma indirilmesi önem taşıyor. NDC’nin Binalar  ve Kentsel Dönüşüm bölümünde yer alan pasif evlere ulaşılması sadece  doğru tasarım ve kalın yalıtım uygulaması ile mümkün olabilir”  şeklinde konuştu.
    Küresel ısınmanın günümüz de çevre açısından en büyük tehlike  olduğunu belirten Savcı, “günümüzde enerji verimli çevre dostu  binaların hem dünyamızın korunması hem de ülke ekonomisi için oldukça  önemli olduğunu düşünüyorum. Düşük karbonlu geleceği şimdiden  tasarlamamız gerekiyor. Zaten “Türkiye Cumhuriyeti, 1/CP.19 ve 1.CP/20  sayılı kararlar uyarınca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesinin (BMİDÇS) 2. maddesinde yer alan temel hedefini  sağlamaya yönelik olarak niyet edilen ulusal katkısı (INDC) ve  yürütülmesi öngörülen plan politikalar” ve hazırlanmakta olan “Ulusal
Enerji Verimliliği Eylem Planı”nın çıktıları da bu düşüncemi kanıtlar  nitelikte” olduğunu sözlerine ekledi.Ekleri indirmek için lütfen üzerlerine tıklayınız…
Ek-1 5 Haziran Dünya Çevre Günü BB _03.06.2020_sbe


Bütün dosyaları ve resimleri indirmek için tıklayınız…
Doret Habib
Kurumsal İletişim ve Strateji Danışmanı
Doret İletişim Danışmanlığı

Tel: 0212 318 90 34
Cep: 0 532 441 33 07
E-posta: d.habib@doretiletisim.comE-postanın içerdiği tüm metinler, bilgiler, görseller ve dosyalar  e-postayı gönderen firmanın sorumluğundadır. Bu e-posta  haberforeks@gmail.com adresinize Doret İletişim Danışmanlığı  tarafından oluşturulan üye veritabanına e-posta adresinizle kayıtlı  olduğunuz için gönderilmiştir.Bu e-postayı almak istemiyorsanız lütfen  tıklayın.

Sayfa 2/2

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.