FİNANS

Özet Bilgi
Taslak İzahnamenin Onaylanması Talebinin Reddi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
50.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKYO00025
100.000
400.000,000
400,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKYO00025
Nâma
B Grubu, ARTI, TRETKYO00017
9.900.000
39.600.000,000
400,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, ARTI, TRETKYO00017
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
10.000.000
40.000.000,000
400,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılmayan payların Yalçın Yalçınkaya tarafından satın alınacağı taahhüt edilmiştir.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
30.09.2020
SPK Başvuru Sonucu
Red
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından, 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL'ye arttırılması amacıyla hazırlanan izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından reddedilmiş olup, Şirketi'miz gerekçeli Kurul kararın iletilmesi sonrasında süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirecektir.