FİNANS

Finansal Terimler Sözlüğü

Anlamını merak ettiğiniz finansal terimleri harf sırasına göre listeleyerek kolayca bulabilirsiniz.

A’dan Z'ye Finansal Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
 • TERİM
  AÇIKLAMA
 • Birincil Piyasa

  İlk satışların yapıldığı piyasadır. Bir yatırım aracının örneğin bir hisse senedinin ilk defa piyasaya sürülmesi birincil piyasa işlemidir.

 • Alacak Devir Hızı

  Firmanın satışlarından doğan alacakların ne kadar süre içerisinde tahsil edildiğini gösteren finansal tablo analizidir.

 • İndirgenmiş Nakit Akımı

  Paranın zaman değeri kavramlarını kullanarak bir menkul kıymeti, projeyi, şirketi veya varlığı değerleme yöntemidir.

 • Dünya Bankası

  II. Dünya Savaşı'nın ardından 1945 yılında Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası adıyla kurulmuş, 1947 yılında Birleşmiş Milletler'in özerk uzman kuruluşlarından biri olma özelliğini kazanmış bir oluşumdur.

 • Efektif

  Kaydi forma dönüşmemiş, ekonomik birimlerin fiilen banknot ve madeni para olarak ellerinde tuttukları parayı ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

 • Döviz Kuru Rejimleri

  Bir ülkenin kendi parasını yabancı paralarla değer açısından ne şekilde ilişkilendireceğine ilişkin olarak izleyeceği yöntem.

 • Döviz Kuru

  Bir birim ülke parasının diğer bir ülke parası cinsinden fiyatına, değerine denir.

 • Dönemsel Faiz

  Bir yatırımın fiilen elde tutulma süresince getireceği faizi ifade eder.

 • Dolaşımdaki Para

  Dolaşımdaki banknotlar ile madeni para toplamından, banka kasalarında bulunan banknot ve madeni para tutarlarının çıkarılması ile elde edilen tutardır.

 • Dolaşımdaki Banknotlar

  TCMB tarafından tedavüle çıkarılmış ve tedavülde bulunan banknotlardır.

 • Dolarizasyon

  Bir ülkede yaşayanların yabancı para birimlerini kendi paraları yerine ve/veya paralel olarak kullanmaları durumudur.

 • Doğrudan Yabancı Yatırım

  Portföy yatırımları dışında kalan, bir veya birden fazla uluslararası yatırımcının tamamına sahip olarak veya yerli bir veya birkaç firma ile ortaklık hâlinde gerçekleştirdiği yatırılabilir kaynakların bir başka ülkeye taşınmasıdır.

 • Doğrudan (Kesin) Satım

  Genellikle, piyasada kalıcı likidite fazlası olduğu durumlarda, TCMB'nin piyasaya (açık piyasa işlemleri yapmaya yetkili kuruluşlara) kendi portföyünden menkul kıymet satmasını, karşılığında sistemden likidite fazlasını kalıcı olarak çekmesini ifade eder.

 • Doğrudan (Kesin) Alım

  Genellikle, piyasada kalıcı likidite açığı (sıkışıklığı) olduğu durumlarda, TCMB'nin piyasadan (açık piyasa işlemi yapmaya yetkili kuruluşlardan) kendi portföyü için menkul kıymet almasını ve karşılığında sisteme kalıcı olarak likidite sağlamasını ifade eder.

 • Dışa Bağımlılık

  Kendi teknoloji ve sanayi altyapısını oluşturmakta yetersiz kalan ülkelerde üretim için gerekli olan yatırım malları, hammadde veya ara malların diğer ülkelerden ithal edilerek karşılanması, söz konusu madde ve hammaddelerin yurt içinde üretilememesidir.