FİNANS

qua granite hayal yapi - quagr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 741.629.832,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 28.087.652,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 341.328.604,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 60.098.772,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 281.229.832,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 80.723.767,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 73.318.347,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.405.420,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 160.108.694,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 125.831.076,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.020,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.544.019,00
 • ARA TOPLAM 741.629.832,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 282.145.462,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.355.575,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.355.575,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 237.511.862,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.243.480,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.243.480,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.258.925,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.348.847,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.023.775.294,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 570.448.707,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 193.713.175,00
 • - Banka Kredileri 192.070.781,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 33.115.985,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 266.048.075,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 126.917.534,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 139.130.541,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 958.650,00
 • Diğer Borçlar 693.275,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 80.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 613.275,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 69.608.692,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.567.415,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 743.440,00
 • ARA TOPLAM 570.448.707,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.261.905,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 55.452.164,00
 • Banka Kredileri 54.575.872,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 876.292,00
 • Ticari Borçlar 9.427.808,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.639.072,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.788.736,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 410.547,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.971.386,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.971.386,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 638.710.612,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 385.064.682,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 385.060.845,00
 • Ödenmiş Sermaye 105.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 59.971.623,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 59.971.623,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.390.646,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 171.118.140,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 45.580.436,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.837,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.023.775.294,00

QUA GRANITE HAYAL YAPI Haberleri

Tümü